Dịch Vụ Shoppe


MÃ GD DỊCH VỤ INPUT SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT TRẠNG THÁI GHI CHÚ
Khách

0 COIN

Giảm 0%

Chú Ý

  1. Hệ thống không bảo hành nếu sub tụt dưới 50%
  2. Ưu tiên các đơn cao trước rồi mới đến những đơn nhỏ
  3. Khi gặp lỗi đơn 3 ngày không hoàn thành vui lòng gửi hỗ trợ